3 12, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 07/12/2017

03/12/2017|ΤΚ Πισίων|

21 11, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 27/11/2017

21/11/2017|ΤΚ Πισίων|

22 09, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 26/09/2017

22/09/2017|ΤΚ Πισίων|

17 08, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 24/08/2017

17/08/2017|ΤΚ Πισίων|

20 07, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 27/07/2017

20/07/2017|ΤΚ Πισίων|

21 06, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 26/06/2017

21/06/2017|ΤΚ Πισίων|

19 05, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 24/05/2017

19/05/2017|ΤΚ Πισίων|

21 04, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 28/04/2017

21/04/2017|ΤΚ Πισίων|

15 03, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 21/03/2017

15/03/2017|ΤΚ Πισίων|

6 03, 2017

Συνεδρίαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Πισίων 14/3/2017

06/03/2017|ΤΚ Πισίων|