4 12, 2017

Συνεδρίαση Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής 08/12/2017

04/12/2017|Σχολική Επιτροπή|

3 12, 2017

Ειδική συνεδρίαση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής 05/12/2017

03/12/2017|Σχολική Επιτροπή|

3 12, 2017

Συνεδρίαση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής 05/12/2017

03/12/2017|Σχολική Επιτροπή|

12 09, 2017

Συνεδρίαση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής 15/09/2017

12/09/2017|Σχολική Επιτροπή|

28 06, 2017

Συνεδρίαση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής 30/06/2017

28/06/2017|Σχολική Επιτροπή|

2 06, 2017

Συνεδρίαση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής 07/06/2017

02/06/2017|Σχολική Επιτροπή|

2 06, 2017

Συνεδρίαση Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής 07/06/2017

02/06/2017|Σχολική Επιτροπή|

15 03, 2017

Συνεδρίαση Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής 22/03/2017

15/03/2017|Σχολική Επιτροπή|

23 01, 2017

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

23/01/2017|Σχολική Επιτροπή|

11 01, 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 16/1/2017

11/01/2017|Σχολική Επιτροπή|