30 08, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 05/09/2017

30/08/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

10 08, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21/08/2017

10/08/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

 

13 07, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17/07/2017

13/07/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

6 07, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07/07/2017

06/07/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

23 06, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29/06/2017

23/06/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

30 05, 2017

Έκτακτη Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 31/05/2017

30/05/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

19 05, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 25/05/2017

19/05/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

16 05, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19/05/2017

16/05/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

1 04, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 05/04/2017

01/04/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

16 02, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21/02/2017

16/02/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|