30 11, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 04/12/2017

30/11/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

28 11, 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Έλεγχος για τις θέσεις στάθμευσης ΑμΕΑ

28/11/2017|Διάφορα, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Έλεγχος για τις θέσεις στάθμευσης ΑμΕΑ   Σε συνέχεια της από 14/11/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στα πλαίσια της οποίας συζητήθηκαν θέματα χορήγησης ατομικών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ΑμεΑ, ενημερώνουμε τους δημότες ότι ξεκίνησε ο επανέλεγχος των υφιστάμενων θέσεων. Ο έλεγχος αφορά στους όρους και [...]

10 11, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14/11/2017

10/11/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

30 08, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 05/09/2017

30/08/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

10 08, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21/08/2017

10/08/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

 

13 07, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17/07/2017

13/07/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

6 07, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 07/07/2017

06/07/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

23 06, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29/06/2017

23/06/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

30 05, 2017

Έκτακτη Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 31/05/2017

30/05/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|

19 05, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 25/05/2017

19/05/2017|Επιτροπή Ποιότητας Ζωής|