Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ

24/10/2017|Categories: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών & πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών των ν.π.δ.δ. του Δήμου – 5ος, 6ος, 7ος & 8ος τμημ. προϋπ/σμοί της 35/2016 μελέτης: «Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2016»

19/10/2017|Categories: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων προς κάλυψη των αναγκών του ν.π.δ.δ. ΔΟΚΟΠΑΠ (6ος, 7ος & 9ος τμημ.προϋπ/σμοί της 19/2017 μελέτης)

13/10/2017|Categories: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Προμήθεια και εγκατάσταση διαδρόμου στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων

σε μορφή WORD σε μορφή WORD

02/10/2017|Categories: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΘΕΩΔΩΡΩΝ ́

σε μορφή WORD

02/10/2017|Categories: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

23/08/2017|Categories: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|