Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών στο πλαίσιο του Σχολικού Διαγωνισμού Ανακύκλωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσκληση για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών στο πλαίσιο του Σχολικού Διαγωνισμού Ανακύκλωσης.   Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, καλεί εταιρείες συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, που συνεργάζονται με το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας στα Ο.Τ. 199-204-205-206-404-405/ ανάπλαση οδών, ασφαλτόστρωση, ηλεκτροφωτισμός

25/10/2017|Categories: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ

24/10/2017|Categories: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών & πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών των ν.π.δ.δ. του Δήμου – 5ος, 6ος, 7ος & 8ος τμημ. προϋπ/σμοί της 35/2016 μελέτης: «Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2016»

19/10/2017|Categories: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων προς κάλυψη των αναγκών του ν.π.δ.δ. ΔΟΚΟΠΑΠ (6ος, 7ος & 9ος τμημ.προϋπ/σμοί της 19/2017 μελέτης)

13/10/2017|Categories: Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|